Så vem är Mats Ulfendahl?

Foto: Samuel Unéus (2016)

Sedan mars 2018 är jag forskningsdirektör i Region Östergötland och baserad i Linköping. Tidigare professor vid Karolinska Institutet, där jag framför allt arbetat med experimentell hörselforskning. Jag satt i tre år som forskarrepresentant i Ämnesrådet för medicin vid Vetenskapsrådet och blev under den tiden alltmer intresserad av vad man skulle kunna göra för att stärka den medicinska forskningen i Sverige. Jag utsågs 2010 till huvudsekreterare för medicin och hälsa vid Vetenskapsrådet och har sedan dess fokuserat på viktiga strategiska frågor i forskningssystemet. Efter att som huvudsekreterare i sex år nästan på heltid arbetat med frågor kring forskningsfinansiering, forskningspolicy och forskningspolitik samt mött såväl forskarsamhället på alla dess nivåer så har jag en hyfsat god bild av det svenska forskningssystemet. På min blogg vill jag därför lyfta frågor som jag anser har strategisk betydelse för hur svensk medicinsk forskning skall ges bättre förutsättningar. Mycket är dock av generell natur och inte begränsat till medicin. Det blir både stort och smått – och säkert några av mina käpphästar.

Till sist en s.k. disclaimer: Alla åsikter som framförs här är helt mina egna och inte knutna till någon myndighet eller organisation. Kommentarer är välkomna men eftersom jag står för mina åsikter så kommer inga anonyma kommentarer att publiceras!

Kortfattat CV
Mats Ulfendahl (f. 1959) disputerade vid Karolinska Institutet 1989, blev 1991 docent i fysiologi och 2004 professor i experimentell audiologi och otologi vid Karolinska Institutet. Ledde under under drygt 25 år en forskargrupp inom experimentell forskning om hörselsystemet. Sedan april 2016 ordförande i Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning (SSMF) och ordförande i Delegationen för forskning vid Svenska Läkaresällskapet. Medförfattare till en svensk lärobok i fysiologi som utkom i sin sjätte upplaga våren 2017.

Var under åren 2002-2010 föreståndare för Centrum för hörsel- och kommunikationsforskning vid Karolinska Institutet. Initierade och var fram t.o.m. 2009 föreståndare för ett s.k. FAS-Centrum och ett 10-årigt forskningsprogram fokuserat på hörsel och hörselproblem i arbetslivet. Gästprofessor vid Anhui Medical School (Hefei, Kina) 2000. Tilldelades 2001 Petrus och Augusta Hedlunds jubileumspris på fyra miljoner kronor. Erhöll Svenska Tandläkare-Sällskapets hedersutmärkelse 2016 och blev i november 2016 odontologie hedersdoktor vid Malmö Universitet.

Under perioden 2010-2015 huvudsekreterare för medicin och hälsa vid Vetenskapsrådet och ingick då också i myndighetens ledningsgrupp. Ledde arbetet kring bildandet av en trans-europeiskt samarbetsstruktur kring forskning om antibiotikaresistens, Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance och var 2010-2016 ordförande i dess Management Board. Varit ledamot i Rikssjukvårdsnämnden, SBUs nämnd, Beslutsgruppen för nationella kvalitetsregister, Nationella styrgruppen för ALF-avtalet (som reglerar frågor om samarbete och ersättning för läkarutbildning, medicinsk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården) m.m.

Var ordförande i en internationell expertpanel som under 2016-2017 på Europeiska Kommissionens uppdrag genomförde den första interimistiska utvärderingen av det andra programmet av det stora samarbetsprojektet European & Developing Countries Clinical Trials Partnership, EDCTP. Deltog i utvärdering av det kanadensiska medicinska forskningsrådet CIHR och deltar, utsedd av Europeiska Kommissionen, i utvärderingen av Human Frontier Science Program i Strasbourg.