Så vem är Mats Ulfendahl?

Foto: Samuel Unéus (2016)

Jag är professor vid Karolinska Institutet och arbetar med experimentell hörselforskning. Efter att ha suttit tre år som forskarrepresentant i Ämnesrådet för medicin vid Vetenskapsrådet blev jag intresserad av vad man skulle kunna göra för att stärka den medicinska forskningen i Sverige. Jag har sedan dess, främst som huvudsekreterare för medicin och hälsa vid Vetenskapsrådet, fokuserat på de viktigare strategiska frågorna. Efter att som huvudsekreterare i sex år nästan på heltid arbetat med frågor kring forskningsfinansiering, forskningspolicy och forskningspolitik samt mött såväl forskarsamhället på alla dess nivåer som politiker och representanter för myndigheter och organisationer så har jag en hyfsat god bild av det svenska forskningssystemet. På min blogg vill jag därför lyfta frågor som jag anser har strategisk betydelse för hur svensk medicinsk forskning skall ges bättre förutsättningar. Mycket är dock av generell natur och inte begränsat till medicin. Det blir både stort och smått – och säkert några av mina käpphästar.

Till sist en s.k. disclaimer: Alla åsikter som framförs här är helt mina egna och inte knutna till någon myndighet eller organisation. Kommentarer är välkomna men eftersom jag står för mina åsikter så kommer inga anonyma kommentarer att publiceras!

Kortfattat CV
Mats Ulfendahl (f. 1959) disputerade vid Karolinska Institutet 1989 och blev 1991 docent i fysiologi. Sedan 2004 professor i experimentell audiologi och otologi vid Karolinska Institutet. Leder en forskargrupp som bedriver experimentell forskning om hörselsystemet; från 2012 på Institutionen för Neurovetenskap (Karolinska Institutet). Sedan april 2016 ordförande i Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning (SSMF) och ordförande i Delegationen för forskning vid Svenska Läkaresällskapet. Medförfattare till en svensk lärobok i fysiologi som utkom i sin sjätte upplaga våren 2017.

Var under åren 2002-2010 föreståndare för Centrum för hörsel- och kommunikationsforskning vid Karolinska Institutet. Initierade och var fram t.o.m. 2009 föreståndare för ett s.k. FAS-Centrum och ett 10-årigt forskningsprogram fokuserat på hörsel och hörselproblem i arbetslivet. Gästprofessor vid Anhui Medical School (Hefei, Kina) 2000. Tilldelades 2001 Petrus och Augusta Hedlunds jubileumspris på fyra miljoner kronor. Erhöll Svenska Tandläkare-Sällskapets hedersutmärkelse 2016 och blev i november 2016 odontologie hedersdoktor vid Malmö Högskola.

Under perioden 2010-2015 huvudsekreterare för medicin och hälsa vid Vetenskapsrådet och ingick då också i myndighetens ledningsgrupp. Ledde arbetet kring bildandet av en trans-europeiskt samarbetsstruktur kring forskning om antibiotikaresistens, Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance och var 2010-2016 ordförande i dess Management Board. Varit ledamot i Rikssjukvårdsnämnden, SBUs nämnd, Beslutsgruppen för nationella kvalitetsregister, Nationella styrgruppen för ALF-avtalet (som reglerar frågor om samarbete och ersättning för läkarutbildning, medicinsk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården) m.m.

För närvarande ordförande i en internationell expertpanel som under 2016-2017 på Europeiska Kommissionens uppdrag genomför den första interimistiska utvärderingen av det andra programmet av det stora samarbetsprojektet European & Developing Countries Clinical Trials Partnership, EDCTP.